På Lottkälls Gård bedriver vi småskaligt ekologiskt jord och skogsbruk.

Ett viktigt inslag på gården är våra charmiga gotlandsfår. Vi skaffade våra fem första tackor 2013 och senare samma  även vår första bagge Folke. Därifrån har sedan besättningen växt naturligt år för år och till hösten kommer vi stalla in ca 35 tackor och två baggar.

De första åren bodde fåren över vintern i en gammal magasinsbyggnad på gården, vilken var mysig men ganska opraktisk. 2016 byggde vi vårt nya fårhus med plats för 40 tackor med lamm. Det nya fårhuset är stort och luftigt och har ett utomhusliknande klimat. Bygget av det nya fårhuset möjliggjordes genom stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Förutom att producera kött och skinn arbetar våra härliga gotlandsfår med att restaurera och hålla öppet naturbetesmarker i Hörviken, Ekebo och Lottkäll på Kållandsö. Många naturliga betesmarker har växt igen de senaste decennierna, allteftersom små lantbruk lagts ner. Vi har hittills restaurerat ca 5 ha naturbetesmarker och vi kommer fortsätta detta arbete framöver.

Under betessäsongen äter fåren enbart betesväxter från naturbeten och vallar. Vallarna är insådda med en ekologisk fröblandning för fårbetesvallar och innehåller bland annat vitklöver, kärringtand, svartkämpar, kummin och timotej. Innan fåren släpps på vallarna i juni tas en första skörd som ensileras och blir till grovfoder för vintern.

Lammen föds från mitten av mars till slutet av april. Under lamnings- och digivningsperioden och innan betestillväxten kommit igång ordentligt behöver tackorna lite extra tillskott, som de får i en blandning av spannmål samt en mindre mängd ekologiskt foder.

Vid slakt säljer vi kött direkt till konsument i form av lammlådor. Det går även att köpa skinn av oss i mån av tillgång. Kontakta Björn på 0705-971100 ifall du är intresserad.

Hela gårdens produktion är KRAV-certifierad. I KRAV-godkänd djurhållning stimuleras djurens naturliga behov och djuren föds upp med höga krav på etik och miljö. Genom att välja KRAV-märkt mat bidrar du till en bättre miljö och till ett öppet landskap med biologisk mångfald.

Bildresultat för europeiska jordbruksfonden logo